கவிதைகள்

கவிதை என்பதற்கு பல பார்வைகளில் வெவ்வேறு வரையறைகள் உண்டு. கவிதை சொற்களால் கோர்க்கப்பட்ட ஓர் எழுத்திலக்கியக் கலை வடிவம் ஆகும். உணர்ச்சி, கற்பனை, கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தவும் தூண்டவும் கவிதை உதவுகின்றது.பிரியா குட்டி

கவிதைகள் என்றவுடன் முதலில் நினைவுக்கு வருவது காதல்தான்… படிக்காத பாமரர்கள் கூட கவிதையை நேசிக்கும் காலம் அது…

காதலின் உட்கரு என்று கூட சொல்ல்லாம்… காதலர்களின் பரிமாற்றக் கடிதங்களில் முக்கிய இடம் வகிக்கும். காதல் கவிதைகள் பல வகையாக இருக்கிறது. அவர்களின் உணர்வுகளுக்கேற்ப, நிலைக்கேற்ப அவை விரிகின்றன பலவாறு.. உணர்ச்சிப்பொங்க வைக்கும். உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த வைக்கும். கவிதைகள்…. காதலர்களின் உயிர் மூச்சு…!

Advertisements

3 thoughts on “கவிதைகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s